139. (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
139
External speaker
Christel Schaldemose
Speaker role
Europaparlamentet
Date

Kære formand, kære kollegaer.

Tusind tak vil jeg gerne sige på vegne af Europa-Parlamentet for, at vi er inviteret til at være med til Nordisk Råds session, og en særlig stor glæde er det det for mig som dansker at få lov at stå på denne meget fornemme talerstol - det er første gang.

Jeg vil gerne sige, at vi i Europa-Parlamentet oplever, at vi har en lang række fælles dagsordener i Europa-Parlamentet og Nordisk Råd, EU og Norden. F.eks. har vi i fællesskab gjort os den erfaring, at vi, når det handler om coronaen, når det handler om grænseoverskridende problemer, så kun kan løse dem ved grænseoverskridende fællesskaber. Vi skal løse tingene i fællesskab.

Vi købte vacciner sammen i EU, og vi sørgede for med et coronapas at sikre den fri bevægelighed. Vi skal have mere af det her, og det tror jeg også er noget af det, som I i Norden er rigtig gode til, og som I har været foregangsregion for i mange år. Her tror jeg vi har brug for at samarbejde mere.

Lige nu sidder de ovre i Glasgow og diskuterer klima. Klima er en utrolig vigtig dagsorden også for os i Europa-Parlamentet, og vi ønsker, at EU skal være mere ambitiøse, og det ved jeg også at Nordisk Råd ønsker at vi skal være. Så her tænker jeg der også er en rigtig god mulighed for, at vi kan samarbejde.

Så vil jeg også gerne sige, at jeg lyttede meget nøje til jeres debat i går om Arktis, og vi har i EU og i Europa-Parlamentet også interesser i at have et tæt fællesskab og samarbejde omkring Arktis. Vi mener, at det er rigtig vigtigt at fastholde Arktis som et lavspændingsområde, men samtidig med det også sikre en bæredygtig udvikling, og vi vil gerne fra Europa-Parlamentets side bidrage til et samarbejde om at sikre, at det finder sted i regionen.

Sluttelig skal jeg sige tusind tak for det samarbejde, vi har med Nordisk Råd og Nordisk Råds kontor i Bruxelles. Det sætter vi stor pris på, og vi ser frem til næste år at have det første interparlamentariske møde mellem Europa-Parlamentet og Nordisk Råd. Tak for nu, og fortsat god session.