146. Anders Eriksson (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
146
Speaker role
Mittengruppen
Datum

Tack fru president! När Mittengruppen ställde det här förslaget befann vi oss mitt i krisen, om vi säger så. Det var i september 2020. Förslaget godtogs på ett av våra många digitala gruppmöten som ägde rum under pandemin. Vi föreslog då att man borde sätta upp en samnordisk utredning för att analysera hur gränshinder kan motverkas och hur gränsdragningar i Norden kan förhindras vid framför allt kommande krissituationer. Jag vill påstå att vi var vakna då, och efter det har också regeringarna vaknat och det är bra. Vi kommer senare i dag att få höra Jan-Erik Enestams redogörelse och rekommendationer kring civil krisberedskap. Det ser jag fram emot och jag antar att någon eller några av dessa rekommendationer syftar till att förhindra just gränsstängningar, åtminstone i sådana fall där de är fullständigt absurda. Till exempel på gränsområden där smittspridningen varit låg och är densamma på båda sidor om gränsen.

Det allvarliga när gränserna stängs oövertänkt är att nordiska medborgare tappar sin tillit på att de kan starta verksamheter, att de kan bo, att de kan verka på andra sidan gränsen. Då går ju faktiskt själva kungstanken med ett integrerat Norden förlorad. Nordborna ska inte behöva göra en risk- och hotbildsanalys varje gång de tänker flytta till ett annat nordiskt land eller starta företag eller vad det nu kan vara. Vi vill värna det öppna och gränslösa nordiska området och återskapa tilliten till det. Gränslösheten är ett centralt verktyg för de nordiska länderna med en ekonomisk styrka hos 27 miljoner invånare. Och den ska blomstra även framöver. Låt oss ta vara på det, tack.