148. Lorena Delgado Varas (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
148
Speaker role
Nordisk grön vänster
Datum

Fru president! Min och Nordisk grön vänsters vision är att samarbetet mellan de nordiska länderna ska fördjupas. Vi har dels en gemensam historia, dels en snarlik samhällsstruktur. Vi har många gemensamma angelägenheter, inte minst då många nordbor har anhöriga i andra länder eller själva har bott, arbetar eller studerar där. Därför är ett nära samarbete mellan de nordiska grannländerna strategiskt smart inom en rad områden, till exempel klimat- och miljöfrågor eller gemensam tillverkning av vaccin och beredskapslager. Den pågående pandemin har tyvärr visat att vårt samarbete inte var så djupt rotat som vi trodde att det var.

Nordiska rådet jobbar hårt med att synliggöra gränshinder och rekommenderar de nordiska regeringarna vad som krävs för att få bort dem. De senaste åren har vi sett hur gränskontroller och gränsstängningar har införts, inte minst under pandemin då regeringarna i viljan att visa kraftfullhet valt att stänga gränser helt utan någon djupare grund eller konsekvensanalys. Tyvärr såg vi situationer som var allt annat än önskvärda när pandemin var som värst. Arbetare ställdes mot arbetare, familjer kunde inte träffas, för att inte tala om barnen som kanske hade en förälder som bodde på andra sidan av gränsen. Folk förlorade sina jobb och sociala skyddsstrukturer raderades. Vi har fått ta del av hjärtskärande situationer som uppstått på grund av de inte helt genomtänkta stängda gränserna.

En fråga som vi debatterat mycket i Sverige är situationen där svenska arbetare nekades tillgång till sin arbetsplats i Norge, samtidigt som de inte fick ta del av något socialt skyddsnät. Plötsligt stod familjer utan inkomst och fick ta lån eller hoppas att släkten skulle stötta. I den här frågan vill jag påminna om att hårda gränskontroller infördes redan tidigare mellan Sverige och Danmark när man ville stoppa flyktingar från att ta sig till Sverige. Om man börjar släppa på vissa grunder blir det lättare att ta nästa steg. Gränserna ska vara öppna, och vi måste hålla fast vid principen om att världens mest integrerade region håller dem öppna. Det är så vi behåller tilliten till att de nordiska länderna är konsekventa i de gemensamma beslut som tas.

Nordisk grön vänster godkänner betänkandet.