167. Kjell-Arne Ottosson (Fråga)

Information

Speech type
Fråga
Speech number
167
Speaker role
Mittengruppen
Date

President! Vi har ett gott samarbete i Nordiska rådet, där vi monterar ned gränshinder efter gränshinder. Det ska vi fortsätta med. Men vi har nu under pandemin fått andra typer av gränshinder, som är betydligt svårare att lagstifta bort. Jag läser i dagens nrk.no, där man har intervjuat en medarbetare på Grensetjänsten. Det är en väldig ökad skepsis bland svensk arbetskraft efter pandemin, säger man. Det finns en del mentala spärrar som sitter kvar. Vi vet att det är väldigt allvarligt. Man säger att svenskar har upplevt en vi-och-dom-mentalitet i Norge och att de har känt av ett främlingsskap och en särbehandling. Det låter sig inte repareras under en natt, och så vidare. Så säger man.

Detta är helt rätt: Det här är någonting som är betydligt svårare att lagstifta bort. Därför vill jag fråga, kanske i första hand den norska samarbetsministern men även hennes kollegor: På vilket sätt ämnar de nordiska regeringarna jobba för att riva ned de här mentala gränshindren? Det handlar alltså om de bitar som är betydligt svårare att lagstifta bort.