181. Stein Erik Lauvås (Fråga)

Information

Speech type
Fråga
Speech number
181
Speaker role
Den socialdemokratiska gruppen
Date

Jeg vil gjerne ta opp en sak som begynner å bli litt som å gå med stein i skoene – det begynner å bli litt plagsomt. Jeg vil gjerne at den svenske ministeren svarer.

Det var vel i 2018 at vi hadde et enstemmig Nordisk råd i Akureyri som mente at man måtte få opprettet et ministerråd for transport. Saken ble tatt opp igjen i Stockholm i 2019, og saken har blitt tatt opp igjen under denne sesjonen av flere talere som har etterlyst et ministerråd for transport.

Nå skal vi inn i en grønn omstilling. Transporten utgjør en stor del av utslippsutfordringene våre i alle de nordiske landene, og det er nok et argument for å opprette et slikt ministerråd. Det er ikke bare for å bygge nye veier og nye baner, nå kommer det også tilleggssaker til dette.

Jeg har lyst til bare å få avklart følgende: Når kan Nordisk råd forvente at regjeringene får på plass et ministerråd for transport, slik et enstemmig Nordisk råd har vedtatt? Hvis det er et problem, kan jeg sørge for at Nordisk råd vedtar det en gang til.