223. Bertel Haarder (Huvudinlägg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
223
Speaker role
Præsidiet
Date

Tak. På vegne af Nordisk Råd vil jeg ønske de nordiske statsministre og regringsrepræsentanter velkommen til dette topmøde. Det er et af årets højdepunkter i det nordiske samarbejde, og det er helt særligt denne gang, fordi vi har været lukket ned under coronakrisen. Pandemien har sat alle landene under pres, men Norden har klaret sig relativt godt igennem pandemien. Mange rigtige beslutninger er taget, men måske også nogle mindre rigtige.

Resultatet af dette ser vi i den nye nordiske undersøgelse blandt tusindvis af nordiske medborgere. De blev spurgt om deres holdninger til det nordiske samarbejde, og hvordan de synes, vi har håndteret coronapandemien. Ni ud af ti siger, at det nordiske samarbejde har stor eller meget stor betydning. Det store flertal, 60 pct., siger, at de ønsker mere samarbejde. Kun 1 pct. ønsker mindre samarbejde.

Til gengæld er der desværre kun 1 ud af 10 pct., som mener, at de nordiske lande har samarbejdet godt under coronapandemien. Det er naturligvis på grund af de konsekvenser, som grænselukninger har haft for især nordiske medborgere i grænseområderne og for alle dem, der arbejder, studerer, har familie eller investerer i et andet nordisk land. Det taler jo for, at vi skal lære af erfaringerne, idet vi skal se fremad og sikre større tryghed for medborgerne fremover, hvis vi støder på tilsvarende kriser.

Derfor har vi i Nordisk Råd valgt, at overskriften for dette års topmøde er: Hvordan kan vi i Norden lære af coronakrisen? Hvordan styrker vi samarbejdet fremadrettet? Og vi har givet et par bud på løsninger, et par anbefalinger, f.eks. at vi indgår en ny nordisk aftale om beredskabssamarbejde og krisehåndtering; at vi etablerer en ny nordisk beredskabsenhed, ikke som en selvstændig institution, men ved at nuværende nordiske netværk og institutioner styrkes og udbygges, sådan som det i øvrigt også blev nævnt i Thorvald Stoltenbergs rapport for mange år siden; samt at vi fremmer konkrete nordiske fælles projekter vedrørende forskning og produktion som led i det fælles beredskab vedrørende medicin, vacciner osv.

Ud over disse anbefalinger fra Nordisk Råds Præsidium vil vi nu om lidt få de anbefalinger, som er udarbejdet af Jan-Erik Enestam, som de nordiske samarbejdsministre har bedt om at udarbejde en rapport med anbefalinger til styrkelse af det nordiske samarbejde efter det, vi har lært af coronaepidemien. Så jeg ser frem til en god debat, både med statsministrene, og når Enestam har fremlagt sin rapport. Tak.