233. Linda Modig (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
233
Person
Speaker role
Mittengruppen
Date

Fru president! Tack för anförandet, Katrín Jakobsdóttir! Som svensk är jag oändligt tacksam över att Island behandlade alla på samma sätt. I Island valde man att testa alla. Man valde att fokusera på smittan; det var inte olika regler beroende på varifrån man kom. Vi har ju den tråkiga erfarenheten med oss i bagaget.

Därför skulle jag vilja be Katrín Jakobsdóttir att dela de bevekelsegrunder Island hade och de överväganden man gjorde inför det här vägvalet. Det är väldigt spännande och intressant, och jag tror att det ger oss viktig input inför framtiden när vi nu fokuserar på lärdomarna för att utveckla detta bättre. Jag har all förståelse för att Island är ett viktigt turistland, men ändå – ni valde en jämlik approach, och det tackar vi för. Berätta gärna mer!