286. (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
286
Externa tal
Tobias Drevland Lund
Speaker role
Utskottet för välfärd i Norden
Datum

Kjære nordiske venner! Våren 2020 ble våre trygge land her i nord snudd på hodet av koronapandemien. Koronaviruset har vist oss hvor raskt et virus og en pandemi kan spre seg i en meget integrert verden, og koronapandemien er neppe den siste globale pandemien vi kommer til å møte på i vår livstid.

På grunn av dette medlemsforslagets kompleksitet og aktualitet – som det vises til her – har utvalget for velferd behandlet dette forslaget parallelt med at det er blitt sendt ut på høring hos utvalget for kunnskap og kultur, og utvalget for vekst og utvikling. Dette var for å framskynde behandlingen av medlemsforslaget i alle relevante utvalg, slik at utvalget for velferd i Norden kunne annengangsbehandle forslaget hurtigst mulig med høringssvar fra relevante utvalg. Utvalget har nå hastebehandlet medlemsforslaget, der et flertall i utvalget går inn for følgende: at de nordiske regjeringer skal vurdere muligheten for sikring av finansiering av vaksineforskning i de nordiske landene, og at de nordiske regjeringene innleder et samarbeid om nordisk vaksineproduksjon.

Et flertall i utvalget anser forslaget betimelig, men samtidig komplekst. Et flertall i utvalget mener også og er enige om at Norden er en ideell region for forskning og utvikling av vaksiner, og at forslagets nytte og relevans er stor for et tettere nordisk samarbeid. Et flertall i utvalget mener at forslaget bør videreutvikles, og at det derfor er viktig med et nært samarbeid med næringslivet og forskningsmiljøer, og det er sentralt for å få til dette. Et flertall i utvalget besluttet i tillegg til betenkningen å gi Nordisk råds sekretariat mandat til å sette sammen og invitere inn til et ekspertpanel for drøftelser og fellesmøte med utvalget for vekst og utvikling. Det forventes å kunne avholde dette møtet i 2022.

Et sterkt nordisk samarbeid i dette spørsmålet er viktig og kan trygge innbyggerne i våre nordiske land. Jeg er derfor svært glad for at medlemsforslaget har samlet bred støtte i flere partigrupper, fra høyre til venstre. Våre land har utviklet ostehøvelen, vi har laget LEGO, vi har laget Saab og Volvo, så la oss lage vaksiner, og la oss samarbeide om dette viktige temaet i tiden framover.