298. Freddy André Øvstegård (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
298
Speaker role
Nordisk grön vänster
Datum

Gode nordboere! Jernbanen både kan og bør være en viktig del av svaret på spørsmålet om hvordan Norden skal bli verdens mest integrerte region, og hvordan Norden skal bli verdens mest bærekraftige region. Å flytte folk og gods på jernbanen er det miljøvennlige, energieffektive, men også arealeffektive alternativet. Så la oss bruke jernbanen til å knytte Norden sammen.

Nordisk grønt venstre har tidligere foreslått å knytte landene våre sammen gjennom nattog for persontrafikken, noe som hele Nordisk råd stilte seg bak. Nå forslår vi å gjøre det samme innen godstransporten. Særlig i nord land har vi tung industri i våre land som i dag er avhengig av at godstransporten flyter på sårbare og slitte små veier, utsatt for vær og vind. De ber om en tryggere, mer effektiv og miljøvennlig transportvei – de ber om jernbane.

Med EU-kommisjonens nye CEF-program for transport har vi også en unik mulighet. Europa skal knyttes sammen med jernbane, også på godsområdet, og selv om ikke Norge er en del av CEF-programmet for transport, kan Norden bruke muligheten til å knytte våre land tettere sammen.

I medlemsforslaget peker vi på tre mulige eksempler i nord hvor det er et behov for godstransport på jernbane, og hvor industrien er opptatt av dette. Men selve forslaget fra Nordisk grønt venstre er altså å be de nordiske regjeringene om å jobbe for å bruke den nye CEF-forordningen til å bygge ut godstransporten på jernbanen i Barentsregionen på tvers av landene og mer åpent.

Videre vil jeg legge til at dette initiativet, som alle andre initiativer i disse områdene, må innebære å involvere urbefolkningen og respektere deres rettigheter, som vi skriver i medlemsforslaget.

Til slutt mener jeg at salen og ministre som måtte følge med i dag, bør merke seg at det engasjementet for transportpolitikken som vi ser i Nordisk råd, det fortsetter. Det blir diskutert i hver seksjon. For øvrig bør ministerrådet for transport gjenopprettes. Vi venter fortsatt på at Rådets enstemmige vedtak følges opp.