319. Stein Erik Lauvås (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
319
Speaker role
Den socialdemokratiska gruppen
Date

Jeg ville bare be om en replikk til redegjørelsen. Det er jo slik i Norden at sterke fagforeninger og sterke, seriøse arbeidsgiverforeninger har vært en styrke for Norden, i og med at det gir oss et seriøst arbeidsliv. Jeg lyttet nøye til redegjørelsen, men jeg kunne ikke høre at man her tok høyde for hvordan man skulle jobbe for å styrke det seriøse arbeidslivet, altså det organiserte arbeidslivet, i Norden.

Vi har opplevd i Norge de siste åtte år at vi har hatt en regjering som har anerkjent det uorganiserte arbeidslivet. Det mener jeg og sosialdemokratene at er en feil vei å gå, så jeg vil gjerne bare utfordre ministeren: Hva vil ministeren gjøre for å styrke det organiserte arbeidslivet i Norden?