351. Maria Stockhaus (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
351
Speaker role
Den konservativa gruppen
Datum

Herr president! Flyget ställer om, och den nordiska flygmarknaden ligger väldigt långt fram. Utsläppen minskar med hjälp av inblandning av biobränsle och nya tekniska lösningar som minskar bränsleåtgången i de flygplan som är uppe och flyger. Vi ser att Airbus just har haft ett flygplan uppe som kör med 100 procent biobränsle, och vi har ett svenskt företag som håller på att utveckla elflyg och som räknar med att kunna leverera sina första flygplan för kommersiell drift 2026. Det amerikanska försvaret testar flygbränsle som man tillverkar av koldioxid.

Tekniken går väldigt fort framåt, och vårt fokus som politiker borde ligga på fossilfriheten, det vill säga på själva målsättningen och inte på exakt hur det ska gå till. Den konservativa gruppen lade tidigare fram ett medlemsförslag om en fossilfri flygmarknad 2040. I behandlingen av detta förslag slogs det ihop med andra förslag kring att minska flygets klimatpåverkan. En del av de förslagen är detaljstyrande, vilket vi tycker är olyckligt. Vi är inte nöjda med den här hanteringen. När utvecklingen går så fort som den gör nu kan just den här typen av detaljstyrning mot vissa tekniska lösningar faktiskt innebära att vi hindrar utvecklingen i stället för att stötta den.

Från den konservativa gruppen vill vi därför yrka på vårt ursprungliga förslag, det vill säga att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att ta fram en gemensam plan för att göra Norden till världens första fossilfria flygmarknad till 2040.