399. Hans Wallmark (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
399
Person
Speaker role
Den konservativa gruppen
Datum

Herr president! Som noteras i handlingarna är det ett förslag som ursprungligen kom från Mittengruppen redan 2016, och nu begärs en förlängning till 2023. Det är ett ärende som också har återkommit både i presidiet och här på Nordiska rådets session. Det börjar snart bli något slags perpetuum mobile.

Vi i Konservativa gruppen har en rak linje. Vi har ifrågasatt det redan från första början, inte för att vi ifrågasätter ett europeiskt samarbete, inte för att vi inte inser att EU är viktigt utan för att vi inser att vi arbetar med detta också via våra nationella parlament. Flera av våra nationella parlamentet har egna EU-kontor i Bryssel, och då menar vi att man inte ska dubblera det som redan finns och fungerar.

Till detta hör att en del politiker i Nordiska rådet återkommer till att det ibland saknas pengar. Då bör man fundera igenom vilka utgifter man prioriterar. Ibland finns det politiker i Nordiska rådet som säger att det finns för många tjänstemän. Då bör man ibland fundera på vad man fattar för beslut om vilka tjänster man tillsätter. Det är därför vi från Konservativa gruppen har reserverat oss mot beslutet.

Det går en rak linje sedan 2016. Vi har sagt att det är viktigt med EU-frågor och att det är viktigt att vi har Europadimensionen, men vi behöver inte ha denna överbyggnad. Om vi tycker att det är viktigt och att också vår ledning och våra tjänstemän tycker att det är en prioriterad uppgift får man ordna det inom ramen för de tjänstemän man har. Vi motsätter oss därför detta.

Jag vill understryka att det heller inte på något sätt handlar om person. Dessa personer – hittills har vi haft två – är alldeles utmärkta. Vi har nu Nikolaj Bock, en förtjänstfull person, och tidigare hade vi Matilda af Hällström. Hon var så bra att Samlingspartiet i Finland anställde henne. Så det handlar inte om person utan om funktion.

Vi menar att om man klagar över att det ibland saknas pengar och att om man ibland klagar över att organisationen blir för stor har man ett ansvar för hur man röstar på Nordiska rådets session. Därför tänker vi rösta för Konservativa gruppens reservation mot presidiets förslag.