419. Linda Modig (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
419
Person
Speaker role
Mittengruppen
Date

Herr president! Det är fantastiskt att vi får diskutera Nordens urfolkssamer och att vi får diskutera samerna och samiskt inflytande i andra meningar än enbart en trolltrumma. Men jag måste säga att denna danska session nog är den session där samerna i vart fall har nämnts flest gånger.

Det här är en viktig fråga om inflytandet från det samiska parlamentariska rådet. Förslaget har funnits ett antal år. Men vi ser ändå att det tyvärr är rätt sällan som vi väl kommer till konkreta möten med företrädare för det samiska parlamentariska rådet. De har en stående inbjudan, men i verkligheten möts vi alltför sällan. Det samiska folket som finns i fyra länder, i det nordligaste av Norge, Sverige, Finland och Ryssland, har enorma utmaningar liksom alla urfolk och nationella minoriteter. De har olika slags utmaningar.

Vi fick höra ett mycket berörande tal från den grönländska företrädaren som vann litteraturpriset med Blomsterdalen. Hon talade om utsattheten hos många grönlänningar när det kommer till psykisk ohälsa och suicid. Även i Sverige är många samer utsatta. De har samma typ av problematik med psykisk ohälsa och också höga suicidtal, precis som många nationella minoriteter har. Det råder inget tvivel om att den här befolkningsgruppen har frågor som är viktiga för våra länder och för vårt nordiska samarbete. De är också ett urfolk i Arktis. Det är därför väldigt viktigt att vi skapar möjligheter för dem att verkligen göra sina röster hörda, att kunna delta, att föra fram sin sak och att få möta oss och ge oss sina perspektiv. Därför står Mittengruppen bakom presidiets förslag till beslut i dag.