Medlemsforslag om en kärnvapenfri zon i Norden

18.10.16 | Sag

Information

Sagsnummer
A 1695/presidiet
Status
Sagen er afsluttet
Forslagsdato
Forslagsstillende partigruppe
Udvalg
Sag-emneord

Dokumentation

Beslutning
Medlemsforslag om en kärnvapenfri zon i Norden
Ikke foretage sig noget
Medlemsforslag om en kärnvapenfri zon i Norden
Ikke foretage sig noget