Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Medlemsforslag om en kärnvapenfri zon i Norden

18.10.16 | Sak

Informasjon

Saksnummer
A 1695/presidiet
Status
Saken er avsluttet
Forslagsdato
Forslagsstillende partigruppe
Utvalg
Saksnøkkelord

Dokumentasjon

beslutning
Medlemsforslag om en kärnvapenfri zon i Norden
Ikke foretage sig noget
Medlemsforslag om en kärnvapenfri zon i Norden
Ikke foretage sig noget