Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Medlemsforslag om en kärnvapenfri zon i Norden

18.10.16 | Aarende

Information

Ärendenummer
A 1695/presidiet
Status
Ärendet är avslutat
Förslagsdatum
Förslagsställande partigrupp
Utskott
Ärendets ämnesord

Dokumentation

Beslut
Medlemsforslag om en kärnvapenfri zon i Norden
Ikke foretage sig noget
Medlemsforslag om en kärnvapenfri zon i Norden
Ikke foretage sig noget