Unge får adgang til forhandlingerne om biodiversitet

28.08.19 | Nyhed
Unga demonstrerar
Fotograf
Iris Dager / Norden.org
Nu får alle Nordens unge mulighed for at være med til at påvirke FN’s nye aftale om biodiversitet. I dag bliver der lanceret et gratis, digitalt toolkit til alle, der vil vide mere og have indflydelse på forhandlingerne.

– De globale forhandlinger virker fjerne og komplicerede for mange unge. Vi ønsker at gøre processen tilgængelig og mulig at påvirke, siger Gustaf Zachrisson, trainee hos Naturskyddsföreningen i Sverige.
 

Det toolkit, som nu lanceres af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, er i løbet af sommeren blevet udarbejdet af miljøeksperter i samråd med Verdensnaturfonden og en referencegruppe bestående af unge fra hele Norden.

Den seneste forskning kort fortalt

Det indeholder en faktadel, som er en sammenfatning af den seneste forskning, blandt andet forårets meget omtalte IPBES-rapport om biodiversitet. 
 

Derudover indeholder toolkittet diskussionsspørgsmål, som er centrale for den nye aftale. Det indeholder også en manual til at arrangere workshops og en mulighed for at sende forslag til forhandlingerne.

Tydelig sammenhæng mellem klima og biodiversitet 

IPBES-rapporten advarer om, at en million af verdens otte millioner plante- og dyrearter er truet af udryddelse. Rapporten konkluderer også, at klimaforandringerne udgør én af truslerne mod biodiversiteten. 

– Indtil for nylig har sammenhængen mellem klimaforandringer og biodiversitet været usynlig. De unge er meget engagerede i klimaet, men faktum er, at biodiversitet berører alt i vores liv og kræver opmærksomhed, siger Karolina Lång, finsk præsidiemedlem i Ungdommens Nordiske Råd.

I oktober 2020 skal repræsentanter fra de 196 lande, der har underskrevet FN's Biodiversitetskonvention, mødes i Kunming i Kina for at blive enige om nye mål for øget artsrigdom. 

Ungdomstopmøde i 2020

Indtil da vil der blive arrangeret nordiske ungdomsmøder, og i starten af 2020 skal der afholdes et ungdomstopmøde. Topmødet skal munde ud i et samlet nordisk ungdomsbidrag til aftalen.  

– I klimaforhandlingerne har de nordiske lande været de første, der har inviteret ungdomsdelegater med til forhandlingerne. Nu arbejder vi på at få de unge med i aftalen om biodiversitet, siger Karolina Lång.

Politisk vilje til at lytte

Bag initiativet står både Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima og Nordisk Råds bæredygtighedsudvalg. 

– De unge skal arve vores klode. Derfor er det en selvfølge, at de skal have indflydelse på, hvordan vi behandler den og værner om den, siger Islands miljøminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, formand for Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima.   

Pressekontakter på lanceringsdagen den 28/8:

Gustaf Zachrisson, trainee på Naturskyddsföreningen i Sverige 

E-mail: zachgustaf@gmail.com

Tlf.: +46 705 280988 

Karolina Lång, præsidiemedlem i Ungdommens Nordiske Råd

E-mail: karolina.lang@pohjola-norden.fi

Tlf.: +358401304772

Mette Gervin Damsgaard, seniorrådgiver, Nordisk Råd 
 

E-mail: metdam@norden.org

Tlf.: +45 60 39 42 72