Unga får access till förhandlingarna om biologisk mångfald

28.08.19 | Nyhet
Unga demonstrerar
Fotograf
Iris Dager / Norden.org
Nu inbjuds alla Nordens unga att vara med och påverka FN:s nya avtal om biologisk mångfald. I dag lanseras ett gratis digitalt toolkit för alla som vill öka sin kunskap och få inflytande på förhandlingarna.

- De globala förhandlingarna framstår som avlägsna och komplicerade för många unga. Vi vill göra processen tillgänglig och möjlig att påverka, säger Gustaf Zachrisson, trainee på Svenska Naturskyddsföreningen.
 

Toolkitet som nu lanseras av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har tagits fram under sommaren av miljöexperter i samråd Världsnaturfonden och en referensgrupp av unga från hela Norden.

Senaste forskningen i kortformat

Det har en faktadel som är en sammanfattning av den senaste forskningen, bland annat från vårens uppmärksammade IPBES-rapport om biologisk mångfald. 
 

Toolkitet består också av diskussionsfrågor, centrala för det nya avtalet. Det innehåller även en manual för att arrangera workshops samt en möjlighet att skicka in rekommendationer till förhandlingarna.

Klar koppling mellan klimat och mångfald 

IPBS-rapporten varnar för att en miljon av världens åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning. Rapporten visade också att klimatförändringarna är ett av hoten mot den biologiska mångfalden. 

- Fram till helt nyligen har kopplingen mellan klimatförändringen och biologisk mångfald varit osynlig. Vi har stort klimatengagemang bland unga, men faktum är att biologisk mångfald berör allt i våra liv och behöver uppmärksamhet, säger Karolina Lång, presidiemedlem från Finland i Ungdomens Nordiska råd.

I oktober 2020 kommer de 196 länder som undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald att träffas i Kunming i Kina för att enas om nya mål för ökad artrikedom. 

Ungdomstoppmöte 2020

Fram till dess ordnas nordiska ungdomsmöten och ett ungdomstoppmöte planeras i början av 2020. Toppmötet ska resultera i ett samlat nordiskt ungdomsbidrag till avtalet.  

- I klimatförhandlingarna har de nordiska länderna varit först med att bjuda in ungdomsdelegater till förhandlingarna. Och nu arbetar vi för att få med unga i avtalet för biologisk mångfald, säger Karolina Lång.

Politisk vilja att lyssna

Bakom initiativet står både Nordiska ministerrådet för Miljö och Nordiska rådets hållbarhetsutskott. 

- De unga ska ärva vår jord. Därför är det helt självklart att de ska ha inflytande på hur vi ska behandla och ta vara på den, säger Islands miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, ordförande i Nordiska ministerrådet för miljö.   

Presskontakter på lanseringsdagen, den 28/8:

Gustaf Zachrisson, trainee på Svenska Naturskyddsföreningen 

mail: zachgustaf@gmail.com

tel: +46 705 280988 

Karolina Lång, presidiemedlem i Ungdomens Nordiska råd

mail: karolina.lang@pohjola-norden.fi

tel: +358401304772

Mette Gervin Damsgaard Seniorrådgiver, Nordiska rådet 
 

mail: metdam@norden.org

tel: +45 60 39 42 72