Unge får tilgang til forhandlingene om biologisk mangfold

28.08.19 | Nyhet
Unga demonstrerar
Fotograf
Iris Dager / Norden.org
Nå inviteres alle Nordens unge til å være med og påvirke FNs nye avtale om biologisk mangfold. I dag lanseres et gratis digitalt verktøysett for alle som vil ha mer kunnskap og få innflytelse på forhandlingene.

– De globale forhandlingene framstår som fjerne og kompliserte for mange unge. Vi vil gjøre prosessen tilgjengelig og mulig å påvirke, sier Gustaf Zachrisson, trainee hos Svenska Naturskyddsföreningen.  

Verktøysettet som nå lanseres av Nordisk råd og Nordisk ministerråd, er utarbeidet i sommer av miljøeksperter i samråd med Verdens naturfond og en referansegruppe av unge fra hele Norden.

Nyeste forskning i kortformat

Det har en faktadel som er et sammendrag av den nyeste forskningen, blant annet fra vårens IPBES-rapport om biologisk mangfold, som har fått mye oppmerksomhet.   

Verktøysettet består også av diskusjonsspørsmål som er sentrale for den nye avtalen. Det inneholder også en manual for å arrangere workshops samt en mulighet for å sende inn anbefalinger til forhandlingene.

Klar kobling mellom klima og mangfold 

IPBS-rapporten advarer om at en million av verdens åtte millioner plante- og dyrearter trues av utrydning. Rapporten viste også at klimaendringene er en av truslene mot det biologiske mangfoldet. 

– Fram til helt nylig har koblingen mellom klimaendringene og biologisk mangfold vært usynlige. Vi har stort klimaengasjement blant unge, men faktum er at biologisk mangfold berører alt i våre liv og krever oppmerksomhet, sier Karolina Lång, presidiemedlem fra Finland i Ungdommens nordiske råd.

I oktober 2020 vil de 196 landene som har undertegnet FNs konvensjon om biologisk mangfold, møtes i Kunming i Kina for å bli enige om nye mål for økt artsrikdom. 

Ungdomstoppmøte 2020

I mellomtiden arrangeres det nordiske ungdomsmøter, og et ungdomstoppmøte er planlagt i begynnelsen av 2020. Toppmøtet skal resultere i et samlet nordisk ungdomsbidrag til avtalen.  

– I klimaforhandlingene har de nordiske landene vært først med å invitere ungdomsdelegater til forhandlingene. Og nå arbeider vi for å få med unge i avtalen om biologisk mangfold, sier Karolina Lång.

Politisk vilje til å lytte

Bak initiativet står både Nordisk ministerråd for miljø og Nordisk råds bærekraftutvalg. 

– De unge skal arve jorda. Derfor er det helt innlysende at de skal ha innflytelse på hvordan vi skal behandle og ta vare på den, sier Islands miljøminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, leder for Nordisk ministerråd for miljø.   

Pressekontakter på lanseringsdagen, 28.8.:

Gustaf Zachrisson, trainee hos Svenska Naturskyddsföreningen 

e-post: zachgustaf@gmail.com

Tlf.: +46 705 280988 

Karolina Lång, presidiemedlem i Ungdommens nordiske råd

e-post: karolina.lang@pohjola-norden.fi

Tlf.: +358 401304772

Mette Gervin Damsgaard, seniorrådgiver, Nordisk råd   

e-post: metdam@norden.org

Tlf.: +45 60 39 42 72