Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Almedalsveckan 2023: Skriande brist på arbetskraft - kan utlandsfödda vara lösningen?

28.06.23 | Begivenheder
Working in kitchen
Photographer
Isabella Lindblom / norden.org
Brist på arbetskraft, brist på rätt kompetens. Problemet är ganska lika i de nordiska länderna. Men det finns kanske en lösning, en outnyttjad resurs, nämligen den stora gruppen utlandsfödda som arbetsgivarna borde våga anställa ifrån. Hur ska vi få efterfrågan och utbud att matcha varandra?

Information

Dates
28.06.2023
Time
10:00 - 10:45
Location

Almedalsveckan
Strandvägen 4
Strands veranda
Wisby Strand
Sverige

Type
Debattmöte

Bristen på arbetskraft är rekordhög i Sverige - trots lågkonjunktur. Vården, skolan och industrin hör till de värst drabbade branscherna. De stora industrisatsningarna i norra Sverige riskerar till och med att bromsas upp på grund av brist på folk. Läget förvärras av att stora pensionsavgångar stundar inom flera sektorer, ett akut problem som de nordiska länderna delar.

Men sitter vi redan på lösningen? Är det dags att arbetsgivarna ser personer med invandrarbakgrund som en del av lösningen? Vad är erfarenheterna av det – vilka fördelar och hinder finns? Och i vilken utsträckning finns diskriminering i Norden?

Vad kan de nordiska länderna lära av varandra och andra inom integration och flyktingmottagande? 

Paneldeltagare:

  • Ahmed Abdirahman, VD och grundare av Järvaveckan
  • Malpuri Groth, Vice generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
  • Erika Löfgren, Senior Durable Solutions Associate, UNHCR
  • Jens-Kristian Lütken, Borgmästare för integrations- och sysselsättningsfrågor i Köpenhamn
  • Jane Sandberg, Enhetschef rekryterings- och bemanningsenheten, Region Gotland
  • Magnus Larsson, VD och ägare, McDonalds, Visby

Moderator: Åsa Hildestrand, Nordregio