Nordiske og baltiske demokratifestivaler 2023

alt=""
Photographer
norden.org
Gode samtaler om grøn omstilling, tryghed, og hvordan vi bevarer og styrker vores demokratier, står i centrum for Nordens deltagelse på demokratifestivaler i 2023. Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd deltager i år på 8 demokratifestivaler i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island samt Estland, Letland og Litauen.

Hvordan skaber vi helt konkret de nødvendige nordiske løsninger for at realisere Nordisk Ministerråds vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region?  

Samlet set dækker Norden et bredt spekturm af temaer på demokratifestivalerne. I 2023 lægges der særlig vægt på unge menneskers deltagelse i samfundet, grøn omstilling og energisikkerhed. 

På vores arrangementer kan du møde eksperter, aktivister og politikere fra flere forskellige niveauer, som har fokus på temaer, hvor de de nordiske lande samarbejder for samlet set at ruste os bedre til at møde nutidens store udfordringer. 

Demokratifestivaler i 2023:

(Se gennemførte festivaler nederst på siden)

15.-16. september: Fundur fólksins i Island 

Hvordan kan vi skabe et mere inkluderende boligmarked? Hvordan kan vi udnytte havets ressourcer på en bæredygtig måde? Og hvad med klimaet? Og den nordiske diæt? Disse spørgsmål er på dagsordenen for Nordens deltagelse oå den islandske demokratifestival.

Gennemførte festivaler:

26. august: Būtent! i Litauen

Festivalens opgave er at fremme en kultur for åben debat, harmoni og tolerance. "Būtent!" har etableret sig som et indbydende forum for debat og fællesskab, og festivalen ansporer til aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse.  

14.-18. august: Arendalsuken i Norge  

Det nordiske samarbejde er synligt på over 25 arrangementer i Arendal i år. Vejen videre efter Ukraine, grønne løsninger og børn og unges situation i Norden står centralt. Vi kårer Nordens beste helseapp, Svanemærket uddeler en Miljøpris, og Nordiske Mediedage holder os opdateret om populisme og misinformation. Velkommen til Nordens Telt på Tyholmen!

11. august: Arvamusfestival i Estland

Vores vision er, at Norden og Baltikum skal være en grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig region inden 2030. Disse planer afspejles af diskussionerne på årets Opinion Festival, hvor vi har fokus på social og miljømæssig resiliens.

27.-28. juni: Almedalsuken i Sverige 

Det nordiske samarbejde byder på debatter på højt niveau om energi, Norden og NATO samt mange andre vigtige samtaler i samarbejde med en lang række partnere. Vi skal også omkring eksempelvis regulering af bioteknologi og de nye nordiske næringsstofanbefalinger. 

27.-28. juni: SuomiAreena i Finland  

Energikrisen og Nordens rolle og samarbejde i en verden i krise er hovedtemaerne i Björneborg. Vi afholder også et arrangement om grænsehindringer og mobilitet samt en debat om, hvordan vi får flere unge med i fællesskaberne. 

15.-18. juni: Folkemødet, Danmark 

På Bornholm kan du i år deltage i 12 højaktuelle arrangementer i det nordiske telt. Du kan opleve debatter om energiløsninger, erhvervsskoler, biologisk mangfoldighed, ungdom og lokalsamfund. Og vi byder også velkommen til et særligt arrangement, hvor ukrainske og russiske kvinder møder hinanden.

9.-10. juni: Conversation Festival LAMPA i Letland

Conversation Festival LAMPA blev til for otte år siden og er allerede blevet et årligt, uundværligt indslag i det lettiske samfundsliv. I løbet af festivalens to dage vil det nordiske program byde på 10 arrangementer, som dækker en række forskellige temaer, som er af fælles interesse for de nordiske og baltiske lande, herunder perspektiver for det nordisk-baltiske samarbejde efter 2022, modstandsdygtige samfund, nul affald, digital inklusion, vindenergi og urbant landbrug.  

 

De nordiske institutioner

På flere af festivalerne er de såkaldte nordiske institutioner centrale bidragsydere. Institutioner som Nordic Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordregio, Nordforsk og Nordgen spiller vigtige roller i arbejdet med at finansiere innovation og forskning og at styrke netværk og vidensdeling på tværs af de nordiske lande inden for en lang række områder som eksempelvis sundhedsteknologi, energi og fødevaresikkerhed.