Västanfjärds kommune, Finland

Västanfjärds kommune er en typisk skærgårdskommune (830 indbyggere) og mangler at centralisere afløbssystem, og rensning af de enkelte afløb er som i de fleste andre skærgårds- og kystkommuner også meget mangelfuld. Kommunen indstilles for projektet "Utsläppsfri kommun".

Under første del af projektet "Utsläppsfri kommune" vakte man bl.a. interesse for afløbsspørgsmål, informerede om alternativer og skabte kontaktnet rundt i Norden.

2.del af projektet går ud på at opmuntre til at ibrugtage den bedste må-de at håndtere husholdningers afløbsvand.

Kommunen spiller en nøglerolle for at beskytte Nordens havmiljø ikke bare ved at tage ansvar for egen miljøbelastning, men kommunen overvåger også alle virksomheder og private aktørers optræden og udspreder information herom til kommunens indbyggere og foretagender.

Västanfjärd kommune har med sit projekt "Utsläppsfri kommunn" vist, at også en lille kommune kan gøre en betydelig indsats og komme med innovative løsninger, som kan fungere som model for kommuner rundt om i Norden og endog uden for Norden.