Nationale delegationer

Hvert nordisk land har en delegation i Nordisk Råd. Delegationerne skal kontrollere at beslutninger i Rådet og Ministerrådet gennemføres nationalt.

Information

Contact

Nationale delegationer

Ålands delegation
Danmarks delegation
Finlands delegation
Færøernes delegation
Grønlands delegation
Islands delegation
Nationale delegationssekretariater
Her finder du en oversigt over ansatte ved de nationale delegationssekretariater.
Gå til organisation
Norges delegation
Sveriges delegation