Nationella delegationer

Varje nordiskt land har en delegation i Nordiska rådet. Delegationerna ska säkerställa att besluten i rådet och ministerrådet genomförs nationellt.

Information

Contact

Nationella delegationer

Ålands delegation
Danmarks delegation
Finlands delegation
Färöarnas delegation
Grönlands delegation
Islands delegation
Nationella delegationssekretariat
Här finns en översikt över anställda vid de nationella delegationssekretariaten.
Gå till organisation
Norges delegation
Sveriges delegation