Nationella delegationer

Varje nordiskt land har en delegation i Nordiska rådet. Delegationerna ska säkerställa att besluten i rådet och ministerrådet genomförs nationellt.

Information

Contact

Content

  Nationella delegationer

  Ålands delegation
  Danmarks delegation
  Finlands delegation
  Färöarnas delegation
  Grönlands delegation
  Islands delegation
  Nationella delegationssekretariat
  Här finns en översikt över anställda vid de nationella delegationssekretariaten.
  Gå till organisation
  Norges delegation
  Sveriges delegation