Om de nationale delegationer

Færre grænsehindringer, mere vækst
Photographer
Job & Magt / Johan Wessman
Hvert nordisk land har en delegation i Nordisk Råd. Delegationerne skal kontrollere at beslutninger i Rådet og Ministerrådet gennemføres nationalt.

Delegationerne består af medlemmer som er valgt af landenes parlamenter.

Der er valg en gang om året. Man kan kun vælges som medlem af delegationen hvis man er valgt ind i landets parlament. De forskellige politiske retninger skal være repræsenterede.

Hvert lands delegation vælger en ordfører og en viceordfører blandt deres medlemmer.

Delegationerne har nationale sekretariater som er placeret i de respektive parlamenter.