Visionsstyring

Text kommer

Visionsstyring

Afdelingen for Kundskab og Velfærd (KV)
Afdelingen for Kundskab og Velfærd arbejder med tiltag indenfor uddannelse og forskning, samt det sociale område, inklusive helse og velfærdsspørgsmål. I tillæg til dette håndterer afdelingen også arbejdsliv. Afdelingen har desuden hovedansvar for det nordiske sprogsamarbejde og er på vegne af Samarbejdsministrene ansvarlig for det tværgående samarbejde om integration.
Gå til organisation
Afdelingen for Vækst og Klima (VK)
Afdelingen for Vækst og Klima koordinerer det nordiske samarbejde inden for erhvervs-, energi- og regionalpolitik (MR-VÆKST), miljø (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) og finanspolitik (MR-FINANS).
Gå til organisation
Kommunikationsafdelingen (KOMM)
På afdelingen finder man informationsmedarbejdere, webmedarbejdere, tolke, oversættere, publikationsmedarbejdere, projektansatte administratorer og studentermedhjælpere som sammen med kommunikationschefen varetager både det langsigtede og det daglige kommunikations- og informationsarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
Gå til organisation
Ligestilling, internationalt samarbejde, naturressourcer og kultur (LINK)

Afdelingen for ligestilling, internationalt samarbejde, naturressourcer og kultur koordinerer det nordiske samarbejde inden for områderne: Ligestilling og LGBTI; Børn og Unge (Nordisk Børne- og Ungdomskomité); Internationalt samarbejde; Fiskeri og Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler, Skovbrug og Ny nordisk mad; Kultur, kunst, medier og de nordiske kulturinstitutioner.

Gå til organisation