Visionsstyrning

Visionsstyrning

Avdelningen för kunskap och välfärd (KV)
Avdelningen för kunskap och välfärd arbetar med initiativ inom utbildning och forskning samt det sociala området, inklusive hälso- och välfärdsfrågor. Därtill handhar avdelningen även arbetslivsärenden. Avdelningen har dessutom huvudansvar för det nordiska språksamarbetet och är enligt uppdrag från samarbetsministrarna ansvarig för det tvärgående samarbetet om integration.
Gå till organisation
Avdelningen för tillväxt och klimat (VK)
Avdelningen för tillväxt och klimat samordnar det nordiska samarbetet inom närings-, energi- och regionalpolitik (MR-TILLVÄXT), miljö (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) och finanspolitik (MR-FINANS).
Gå till organisation
Kommunikationsavdelningen (KOMM)
På avdelningen finns informatörer, webbmedarbetare, tolkar, översättare, publikationsmedarbetare, projektanställda, administratörer och studentmedarbetare som tillsammans med kommunikationschefen har hand om både det långsiktiga och det dagliga kommunikations- och informationsarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.
Gå till organisation
Jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur (LINK)

Avdelning för jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur koordinerar det nordiska samarbetet inom områdena: Jämställdhet och LGBTI; Barn och unga (Nordiska barn- och ungdomskommittén); Internationellt samarbete; Fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel, skogsbruk och Ny nordisk mat; Kultur, konst, medier och de nordiska kulturinstitutionerna

Gå till organisation