Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for arbejdsliv 2018-2021

Information

Publish date
Abstract
Det fælles arbejdsmarked er en af hjørnestenene i det nordiske samarbejde. En stor og kompetent arbejdsstyrke er vores vigtigste ressource, og den danner grundlaget for et konkurrencedygtigt nordisk arbejdsmarked og for udviklingen af de nordiske velfærdssamfund.Samtidig står de nordiske arbejdsmarkeder over for betydelige forandringer som følge af blandt andet den demografiske udvikling, øget globalisering, teknologisk udvikling og international konkurrence.Samarbejdsprogrammet for arbejdsliv 2018-2021 peger på en række af disse væsentlige udfordringer på arbejdslivsområdet og beskriver, hvordan det nordiske samarbejde kan bidrage til at løse dem.
Publication number
2018:712