Nordisk Ministerråds samlede virksomhed

Årsrapport 2014

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Tillsammans är vi starkare är överrubriken för visionen för det nordiska samarbetet, som de nordiska samarbetsministrarna enades om i februari 2014. På sommaren konkretiserades sedan visionen i och med beslutet om en modernisering av ministerrådets arbete.  Det främsta syftet med moderniseringsreformen är att stärka det dynamiska och relevanta samarbetet mellan medlemsländerna, så att de resultat man uppnår när man arbetar tillsammans verkligen överträffar det som länderna kan uppnå var för sig.  Målsättningen med denna årsberättelse är bland annat att lyfta fram några exempel på sådana resultat, samlade under visionens fyra huvudteman; ett gränslöst Norden, ett innovativt Norden, ett synligt Norden och ett utåtvänt Norden.
Publikationsnummer
2015:767