Social security

Here you will find information on unemployment benefits in the case of illness, pension, child benefits and healthcare services.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Right to healthcare services in Denmark

Dansk alderspension

Danish retirement pension

Færøske barselsdagpenge

Parental benefit in Denmark

Det danske pensionssystem

The Danish pension system

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Unemployment benefit in Denmark

Dansk førtidspension

Danish disability pension

Boligstøtte i Danmark

Housing allowance in Denmark

Danske sygedagpenge

Danish sickness benefit

Info Norden is the information service of the Nordic Council of Ministers. Here you can find info and tips if you wish to move, work, study, seek support or start a business in the Nordic region.