Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rätten till hälso- och sjukvård i Danmark

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Ældre kvinde og lille pige på en bænk

Dansk seniorpension

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Sysselsättningsinsatser i Danmark

Danske sygedagpenge

Dansk sjukpenning

Dansk førtidspension

Dansk förtidspension

Det danske pensionssystem

Det danska pensionssystemet

Boligstøtte i Danmark

Bostadsbidrag i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.