Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rätt till hälso- och sjukvård i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Sysselsättningsinsatser i Danmark

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Dansk arbetslöshetsersättning

Dansk førtidspension

Dansk förtidspension

Færøske barselsdagpenge

Dansk föräldrapenning

Det danske pensionssystem

Det danska pensionssystemet

Danske sygedagpenge

Dansk sjukpenning

Boligstøtte i Danmark

Bostadsbidrag i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.