Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rätten till hälso- och sjukvård i Danmark

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Stöd till hjälpmedel i Danmark

Birketræer i en skov

Danskt ekonomiskt bistånd

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Sysselsättningsinsatser i Danmark

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Dansk arbetslöshetsersättning

Danske sygedagpenge

Dansk sjukpenning

Det danske pensionssystem

Det danska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.