Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rätt till hälso- och sjukvård i Danmark

Ældre kvinde og lille pige på en bænk

Dansk seniorpension

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Sysselsättningsinsatser i Danmark

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Dansk arbetslöshetsersättning

Danske sygedagpenge

Dansk sjukpenning

Dansk førtidspension

Dansk förtidspension

Dansk alderspension

Dansk ålderspension

Det danske pensionssystem

Det danska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.