Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rätten till hälso- och sjukvård i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Sysselsättningsinsatser i Danmark

Dansk førtidspension

Dansk förtidspension

Dansk alderspension

Dansk ålderspension

Det danske pensionssystem

Det danska pensionssystemet

Boligstøtte i Danmark

Bostadsbidrag i Danmark

Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Danska förmåner till efterlevande vid dödsfall

Færøske barselsdagpenge

Dansk föräldrapenning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.