Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rett til helsetjenester i Danmark

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Danske regler for arbeidsledighetsforsikring og dagpenger

Danske sygedagpenge

Danske sykepenger

Dansk førtidspension

Dansk uføretrygd

Dansk alderspension

Dansk alderspensjon

Det danske pensionssystem

Det danske pensjonssystemet

Boligstøtte i Danmark

Bostøtte i Danmark

Barn och familj på Åland

Dansk barnetrygd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.