Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rett til helsetjenester i Danmark

Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Danske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Boligstøtte i Danmark

Bostøtte i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Arbeidsrettede tiltak i Danmark

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Danske dagpenger ved arbeidsledighet

Dansk alderspension

Dansk alderspensjon

Dansk førtidspension

Dansk uføretrygd

Færøske barselsdagpenge

Danske foreldrepenger

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.