Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rett til helsetjenester i Danmark

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Støtte til hjelpemidler i Danmark

Birketræer i en skov

Dansk sosialhjelp

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Arbeidsrettede tiltak i Danmark

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Danske dagpenger ved arbeidsledighet

Danske sygedagpenge

Danske sykepenger

Det danske pensionssystem

Det danske pensjonssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.