Education and training

Here you will find information about the educational system, admission and conversion of grades.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Higher education in Denmark

Svenske børnepenge

Elementary school in Denmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Work and residence permits in Denmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Upper secondary education in Denmark

Studerende på bibliotek

Nordic education agreements and programmes

Danmarks flag Dannebrog

Public holidays in Denmark

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark

Authorisation to practise certain professions in Denmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

The grading scale in the Danish education system

Info Norden is the information service of the Nordic Council of Ministers. Here you can find info and tips if you wish to move, work, study, seek support or start a business in the Nordic region.