Work

Here you will find information about seeking work, authorisation and unemployment insurance.

Jobsøgning i Danmark

Job-seeking in Denmark

Skat i Danmark

Taxation in Denmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Work and residence permits in Denmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Back-to-work schemes in Denmark

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Danish rules for unemployment insurance and unemployment benefit

Danske sygedagpenge

Danish sickness benefit

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark

Authorisation to practise certain professions in Denmark

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Recognition of foreign educational qualifications in Denmark

Info Norden is the information service of the Nordic Council of Ministers. Here you can find info and tips if you wish to move, work, study, seek support or start a business in the Nordic region.