Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Støtte til hjælpemidler i Danmark

Birketræer i en skov

Dansk kontanthjælp

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Danske arbejdsløshedsdagpenge

Danske sygedagpenge

Danske sygedagpenge

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.