Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Dansk førtidspension

Dansk førtidspension

Dansk alderspension

Dansk alderspension

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem

Boligstøtte i Danmark

Boligstøtte i Danmark

Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Færøske barselsdagpenge

Danske barselsdagpenge

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.