Higher education

Here you will find information about higher education and how you can be admitted.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Higher education in Denmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Work and residence permits in Denmark

Studerende på bibliotek

Nordic education agreements and programmes

Danmarks flag Dannebrog

Public holidays in Denmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

The grading scale in the Danish education system

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Recognition of foreign educational qualifications in Denmark

Studieboliger og kollegier i Danmark

Student accommodation in Denmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Danish State Education Support (SU)

Info Norden is the information service of the Nordic Council of Ministers. Here you can find info and tips if you wish to move, work, study, seek support or start a business in the Nordic region.