Content

09.09.21 | News

Utskott: Ge unga mer av Norden i skolan!

Trots att engelskan har stort inflytande på unga i Norden så anser två av tre mellan 16-25 år att språkförståelsen är en viktig del av den nordiska gemenskapen. Om inte nordborna förstår varandras vardag så kan de inte heller lösa de stora utmaningarna tillsammans är budskapet från Nord...

03.09.21 | News

Krisberedskap, pandemin och unga i fokus på Nordiska rådets höstmöte

På måndag och tisdag inleder Nordiska rådet den politiska hösten med sina årliga septembermöten. Under de två dagarna håller rådets presidium, utskotten och partigrupperna möten. Alla möten är digitala på grund av pandemin.

01.11.06 | Declaration

The Language Declaration

The Declaration on a Nordic Language Policy defines priorities for national work on language policy.

30.06.19 | Information

Language co-operation

Mutual understanding of each other’s languages promotes mobility between the Nordic countries and enhances the sense of affinity between the peoples of the Region. The main focus of the work to promote language understanding, both now and in the future, is on children and young people’s...