Content

  01.11.06 | Julkilausuma

  Kielipoliittinen julistus

  Kielipoliittinen julistus (Pohjoismainen kielipoliittinen julistus) määrittelee painopistealueet, joita Pohjoismaat ovat sopineet seuraavansa kansallisessa kielipolitiikassa.

  30.06.19 | Tiedot

  Pohjoismainen kieliyhteistyö

  Naapurikielten ymmärtäminen lisää maiden välistä liikkuvuutta ja vahvistaa kansojen yhteenkuuluvuutta. Pohjoismainen kieliyhteistyö pyrkii turvaamaan kielten vastavuoroisen ymmärtämisen Pohjoismaissa keskittymällä varsinkin lasten ja nuorten kykyyn ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua ruot...

  10.12.21 | Uutinen

  Maahanmuuttajien digitaitoja kehitettävä

  Pohjoismaiden kotoutumisesta ja työmarkkinoista vastaavat ministerit pohtivat hiljattain keinoja, joilla maahanmuuttajien digitaitoja voitaisiin kehittää työllistymisen helpottamiseksi. Ministerien etäkokouksen järjesti Suomi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana.

  09.09.21 | Uutinen

  Valiokunta: Lisää pohjoismaisuutta kouluihin!

  Englannin asema on vahva nuorten keskuudessa. Tästä huolimatta kaksi kolmesta 16–25-vuotiaasta pitää skandinaavisten kielten ymmärtämistä tärkeänä osana pohjoismaista yhteenkuuluvuutta. Jos pohjoismaalaiset eivät ymmärrä toistensa arkea, he eivät kykene myöskään ratkomaan suuria haastei...