Sisältö

19.03.21 | Uutinen

Onko kielten ymmärtämisen heikkeneminen uhka pohjoismaiselle yhteenkuuluvuudelle?

Pohjoismaissa on pitkään ajateltu, että kieli ja kulttuuri yhdistävät meitä. Historiallisesti kieli, kulttuuri ja politiikka ovatkin toimineet Pohjolan yhdistäjinä, mutta millä tolalla skandinaavisten kielten osaaminen on nykyään? Entä mitä se tarkoittaa pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden ...

17.09.20 | Uutinen

Konkreettinen suunnitelma tekee yhteistyöstä entistä tarkoituksenmukaisempaa

Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät pohjoismaiselle yhteistyölle konkreettisen toimintasuunnitelman kokouksessaan 10. syyskuuta. Suunnitelma on nelivuotinen, ja se perustuu pääministerien viime vuonna hyväksymään yhteistyövisioon. Vision mukaan Pohjolasta tulee maailman kestäv...

01.11.06 | Julkilausuma

Kielipoliittinen julistus

Kielipoliittinen julistus (Pohjoismainen kielipoliittinen julistus) määrittelee painopistealueet, joita Pohjoismaat ovat sopineet seuraavansa kansallisessa kielipolitiikassa.

30.06.19 | Tiedot

Pohjoismainen kieliyhteistyö

Naapurikielten ymmärtäminen lisää maiden välistä liikkuvuutta ja vahvistaa kansojen yhteenkuuluvuutta. Pohjoismainen kieliyhteistyö pyrkii turvaamaan kielten vastavuoroisen ymmärtämisen Pohjoismaissa keskittymällä varsinkin lasten ja nuorten kykyyn ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua ruot...