Sisältö

  Tietoja
  30.06.19 | Tiedot

  Pohjoismainen kieliyhteistyö

  Naapurikielten ymmärtäminen lisää maiden välistä liikkuvuutta ja vahvistaa kansojen yhteenkuuluvuutta. Pohjoismaisten kielten ymmärtämisen edistämisessä ja turvaamisessa keskitytään varsinkin lasten ja nuorten kykyyn ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua ruotsia, norjaa ja tanskaa.

  Uutiset
  Julkilausumat
  Julkaisut
  Tukimahdollisuudet