Sisältö

09.09.21 | Uutinen

Valiokunta: Lisää pohjoismaisuutta kouluihin!

Englannin asema on vahva nuorten keskuudessa. Tästä huolimatta kaksi kolmesta 16–25-vuotiaasta pitää skandinaavisten kielten ymmärtämistä tärkeänä osana pohjoismaista yhteenkuuluvuutta. Jos pohjoismaalaiset eivät ymmärrä toistensa arkea, he eivät kykene myöskään ratkomaan suuria haastei...

03.09.21 | Uutinen

Kriisivalmius, pandemia ja nuoret aiheina Pohjoismaiden neuvoston syyskokouksissa

Pohjoismaiden neuvoston poliittinen syksy käynnistyy maanantaina ja tiistaina, jolloin pidetään neuvoston vuotuiset syyskokoukset. Kahden kokouspäivän aikana kokoontuvat Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto, valiokunnat ja puolueryhmät. Kaikki kokoukset pidetään etänä koronapandemia...

01.11.06 | Julkilausuma

Kielipoliittinen julistus

Kielipoliittinen julistus (Pohjoismainen kielipoliittinen julistus) määrittelee painopistealueet, joita Pohjoismaat ovat sopineet seuraavansa kansallisessa kielipolitiikassa.

30.06.19 | Tiedot

Pohjoismainen kieliyhteistyö

Naapurikielten ymmärtäminen lisää maiden välistä liikkuvuutta ja vahvistaa kansojen yhteenkuuluvuutta. Pohjoismainen kieliyhteistyö pyrkii turvaamaan kielten vastavuoroisen ymmärtämisen Pohjoismaissa keskittymällä varsinkin lasten ja nuorten kykyyn ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua ruot...