Sisältö

07.02.19 | Uutinen

Pohjoismaista liikkuvuutta edistetään entisestään

Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakiviä. Nyt toiseen Pohjoismaahan muuttamisesta halutaan tehdä entistä helpompaa työntekijöille, yrittäjille, opiskelijoille ja muille. Tavoite ilmenee uudesta pohjoismaisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmasta, jonka pohjoismaiset yhteist...

31.10.18 | Uutinen

Koulutusyhteistyö tärkeämpää kuin koskaan

30 vuotta jatkunut koulutus- ja kieliyhteistyö ja 8 600 lasta, nuorta ja aikuista, jotka osallistuvat Nordplusin monipuoliseen liikkuvuustoimintaan vuosittain, ei vielä riitä. Pohjoismaiden asukkaat haluavat lisää, ja sitä on syytä juhlia.

01.11.06 | Julkilausuma

Kielipoliittinen julistus

Kielipoliittinen julistus (Pohjoismainen kielipoliittinen julistus) määrittelee painopistealueet, joita Pohjoismaat ovat sopineet seuraavansa kansallisessa kielipolitiikassa.

30.06.19 | Tiedot

Pohjoismainen kieliyhteistyö

Naapurikielten ymmärtäminen lisää maiden välistä liikkuvuutta ja vahvistaa kansojen yhteenkuuluvuutta. Pohjoismainen kieliyhteistyö pyrkii turvaamaan kielten vastavuoroisen ymmärtämisen Pohjoismaissa keskittymällä varsinkin lasten ja nuorten kykyyn ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua ruot...