Innhold

19.03.21 | Nyhet

Skaper dårligere språkforståelse svekket samhold i Norden?

I Norden har vi lenge ment at språk og kultur binder oss sammen. Norden har historisk sett vært knyttet sammen kulturelt, språklig og politisk. Men hvor godt forstår vi egentlig de skandinaviske språkene i dag og hva har det å si for fellesskapet vårt? En ny rapport fra Nordisk ministe...

17.09.20 | Nyhet

Konkret plan skal gi enda mer relevant samarbeid

Den konkrete handlingsplanen for det nordiske samarbeidet tok et skritt framover da den ble godkjent av de nordiske samarbeidsministrene 10. september. Dette er en fireårig plan som tar utgangspunkt i visjonen for samarbeidet som statsministrene vedtok i fjor. Visjonen slår fast at Nord...

01.11.06 | Deklarasjon

Språkdeklarasjonen

Språkdeklarasjonen (Deklarasjon om nordisk språkpolitikk) definerer fokusområder som de nordiske landene er enige om å følge opp i sitt nasjonale språkpolitiske arbeide.

30.06.19 | Information

Det nordiske språksamarbeidet

Gjensidig språkforståelse fremmer mobiliteten mellom land og styrker opplevelsen av samhørighet blant innbyggerne. Arbeidet med å fremme og fremtidssikre den gjensidige språkforståelsen i Norden, retter seg primært mot barn og unges forståelse av skriftlig og muntlig dansk, norsk og sve...