Innhold

09.09.21 | Nyhet

Utvalg: Gi unge mer av Norden i skolen!

Til tross for at engelsk har stor innflytelse på unge i Norden, mener to av tre mellom 16 og 25 år at språkforståelsen er en viktig del av det nordiske fellesskapet. Hvis ikke nordboerne forstår hverandres hverdag, kan de heller ikke løse de store utfordringene sammen, er budskapet fra ...

03.09.21 | Nyhet

Krisberedskap, pandemin och unga i fokus på Nordiska rådets höstmöte

På måndag och tisdag inleder Nordiska rådet den politiska hösten med sina årliga septembermöten. Under de två dagarna håller rådets presidium, utskotten och partigrupperna möten. Alla möten är digitala på grund av pandemin.

01.11.06 | Deklarasjon

Språkdeklarasjonen

Språkdeklarasjonen (Deklarasjon om nordisk språkpolitikk) definerer fokusområder som de nordiske landene er enige om å følge opp i sitt nasjonale språkpolitiske arbeide.

30.06.19 | Information

Det nordiske språksamarbeidet

Gjensidig språkforståelse fremmer mobiliteten mellom land og styrker opplevelsen av samhørighet blant innbyggerne. Arbeidet med å fremme og fremtidssikre den gjensidige språkforståelsen i Norden, retter seg primært mot barn og unges forståelse av skriftlig og muntlig dansk, norsk og sve...