Innhold

  Informasjon
  30.06.19 | Information

  Det nordiske språksamarbeidet

  Gjensidig språkforståelse fremmer mobiliteten mellom land og styrker opplevelsen av samhørighet blant innbyggerne. Arbeidet med å fremme og fremtidssikre den gjensidige språkforståelsen i Norden, retter seg primært mot barn og unges forståelse av skriftlig og muntlig dansk, norsk og sve...

  02.02.22 | Nyhet

  Utvalg vil bedre mulighetene for nordiske vennskapsskoler

  Det trengs bedre rammer og verktøy for å støtte nordisk samarbeid på undervisningsområdet. Det mener Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur, som på årets første møte vedtok å gå videre med et forslag om å gjøre det lettere å etablere vennskapsskoler for å styrke utvekslingen mellom ...

  10.12.21 | Nyhet

  Migranter må få flere digitale kompetencer

  Nordiske integrationsministre og arbejdsministre har netop været samlet for at drøfte, hvad de kan lære af hinanden, når det kommer til løsninger, der skal få migranter med manglende digitale færdigheder ind på arbejdsmarkedet. Vært for det digitale møde var det finske formandskab i Nor...

  01.11.06 | Deklarasjon

  Språkdeklarasjonen

  Språkdeklarasjonen (Deklarasjon om nordisk språkpolitikk) definerer fokusområder som de nordiske landene er enige om å følge opp i sitt nasjonale språkpolitiske arbeide.