Innhold

07.02.19 | Nyhet

Nordboerne skal bli enda mer mobile

Fri bevegelighet er en av hjørnesteinene i det nordiske samarbeidet, og nå skal det bli enda lettere å flytte til et annet nordisk land for å arbeide, drive næringsvirksomhet, studere eller bare leve. Blant er målsetningene som de nordiske samarbeidsministrene vedtok i Reykjavik 7. febr...

31.10.18 | Nyhet

Utdanningssamarbeid viktigere enn noen gang

30 år med samarbeid om utdanning og språk, og 8600 barn, unge og voksne som deltar i ulike mobilitetsaktiviteter i Nordplus hvert år, er ikke nok. Borgerne vil ha mer. Det er verdt å feire.

01.11.06 | Deklarasjon

Språkdeklarasjonen

Språkdeklarasjonen (Deklarasjon om nordisk språkpolitikk) definerer fokusområder som de nordiske landene er enige om å følge opp i sitt nasjonale språkpolitiske arbeide.

30.06.19 | Information

Det nordiske språksamarbeidet

Gjensidig språkforståelse fremmer mobiliteten mellom land og styrker opplevelsen av samhørighet innbyggerne landene imellom. I arbeidet for å fremme og fremtidssikre den gjensidige språkforståelsen i Norden, retter det nordiske språksamarbeidet seg primært mot barn og unges forståelse a...