Innhold

  Informasjon
  30.06.19 | Information

  Det nordiske språksamarbeidet

  Gjensidig språkforståelse fremmer mobiliteten mellom land og styrker opplevelsen av samhørighet blant innbyggerne. Arbeidet med å fremme og fremtidssikre den gjensidige språkforståelsen i Norden, retter seg primært mot barn og unges forståelse av skriftlig og muntlig dansk, norsk og sve...

  Nyheter
  Deklarasjoner
  Publikasjoner
  Støttemuligheter