Satu Haapanen (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
98
Person
Date

Arvoisa presidentti! Kiitän esittelijää hyvästä puheenvuorosta.

Tänään me olemme täällä puhuneet siitä, kuinka Pohjoismaiden välillä on vallinnut 200 vuoden rauha. Se on jo hyvä osoitus siitä, kuinka meillä ehkä on jotakin annettavaa muullekin maailmalle. Minusta Pohjoismaat eivät voi seisoa hiljaa silloin, kun jotakin kansaa tai ihmisryhmää tai edes yksittäistä ihmistä sorretaan tai väkivallalla uhataan.

Ottamatta kantaa nyt tähän jäsenehdotukseen sinänsä, niin haluan kuitenkin ottaa vähän tässä edustaja Eerolan innoittamana kantaa siihen, että kyllä mielestäni Pohjoismaiden neuvosto voi ja sen tuleekin puuttua tilanteeseen ja vääryyksiin ja osoittaa oma tahtotilansa ja, samalla lailla kuin esittelijä sanoi, antaa kaikki kykynsä ja voimansa käyttöön, jotta rauha eri puolilla maailmaa säilyisi tai se sinne saataisiin, missä se vielä puuttuu.

Skandinavisk oversettelse

Ärade president! Jag tackar föredraganden för ett bra inlägg.

I dag har vi talat om hur det har rått 200 år av fred mellan de nordiska länderna. Det är ett bra bevis på att vi kanske ändå har något att ge övriga världen. Jag tycker att Norden inte kan stå tyst då ett folk, en grupp människor eller ens en enskild människa utsätts för förtryck eller hotas med våld. 

Utan att ta ställning till det här medlemsförslaget i sig vill jag ändå, inspirerad av ledamot Eerola, ta ställning för att Nordiska rådet i mitt tycke kan och bör ingripa i situationen och orättvisorna och visa sin egen vilja samt, liksom föredraganden sade, ställa all sin kraft och förmåga till förfogande för att bevara freden i olika delar av världen eller åstadkomma fred där den ännu saknas.