Nordiska rådets årsberättelse 2023

Information

Publish date
Abstract
Nordiska rådets årsberättelse beskriver verksamheten under 2023. Den politiska diskussionen har präglats av diskussioner om det nya säkerhetsläget i Norden. I årsberättelsen beskrivs också närmare utskottens och kommittéernas arbete samt Nordiska rådets internationella verksamhet.
Publication number
2024:704