Content

27.10.20 | News

Enad front mot arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn

Norden har ett gemensamt intresse av att motverka arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn. Att inrätta nationella företagsregister är en av flera åtgärder som Nordisk grön vänster nu föreslår. Registren bör göras tillgängliga för privata och offentliga uppdragsgivare i hela Norden för ...

09.09.19 | News

Felles nordisk innsats mot korrupsjon og hvitvasking

Korrupsjon og hvitvasking hemmer den økonomiske utviklingen, øker ulikhetene i samfunnet, hindrer fri konkurranse og undergraver demokratiet. Den ødelegger for menneskers mulighet til å få tjenester på like vilkår og gjør alvorlig skade på samfunnsøkonomien. De nordiske justisministre ø...

26.03.20 | Information

Nordic co-operation on justice issues

Within the justice sector, the Nordic ministers for justice work together on shared challenges to Nordic integration, social sustainability, and freedom of movement in the Nordic Region. These challenges include cross-border crime, barriers to freedom of movement within the Nordic Regio...