Content

  05.05.22 | News

  New report: Digitalization of courts strengthen the rule of law

  Although the judicial system is inherently conservative, the Nordic courts have been gradually modernizing and incorporating digital technology within the last decade or so. Denmark is ahead of other Nordic countries in the digitalization of the courts, but has still a lot to learn from...

  21.04.22 | News

  Rekordmånga ville veta mer om Norden under 2021

  År 2021 var ett rekordår för Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden. Aldrig tidigare har antalet besök och sidvisningar på Info Nordens sajt och antalet frågor som infotjänsten besvarade varit så högt som i fjol.

  20.12.21 | Information

  Mandat för Gränshinderrådet 2022 – 2024

  Att säkerställa att det finns gynnsamma förutsättningar för rörlighet och handel i Norden är en högt prioriterad fråga i det nordiska samarbetet och en viktig del i arbetet med att nå visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.