Michael Tetzschner (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
119
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Date

Jeg skal svare kort, håper jeg. Jeg tror representanten Knag Fylkesnes gjør den prinsipielle begrensningen litt vanskeligere enn den faktisk er. Grunnen til at det kan være grunn til å snakke om Russlands opptreden overfor sine naboland, kunne for eksempel være det faktum at vi under denne sesjonen har hatt, og fortsatt har, observatører fra det russiske parlamentet. Vi har fra Føderasjonsrådet, vi har fra Statsdumaen. Men jeg har ikke sett noen her som representerer parlamentarikere fra Midtøsten, så her er det helt klart at vi har en nærområderelevans når det gjelder å ta opp spørsmål som involverer en så stor og mektig nabo som det vi har.