Sophie Løhde (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
217
Person
Speaker role
Sundheds- og Ældreminister, Danmark
Date

Jeg vil bare sige tak for de mange gode og vigtige bemærkninger, som jeg jo synes tilsammen og hver for sig viser, at vi har et stort fokus på patientsikkerheden, og at vi også ønsker at have det fremadrettet - naturligvis inden for den balance, at vi skal overholde persondataloven. Det må der ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved, men vi skal sikre, at vi har fokus på patientsikkerheden.

Jeg vil sige, at det jo er et tema, der er højt prioriteret blandt de nordiske lande og hos de nordiske social- og sundhedsministre. Vi skal jo være opmærksomme på, at der i dag bliver udvekslet oplysninger mellem landene ud over det, som man er forpligtet til via Arjeplogaftalen, og som vi heller ikke vil være forpligtet til at advare om efter direktivet.

Vi har det udgangspunkt, at vi ikke ønsker at forringe informationsudvekslingen. Og derfor er den danske holdning også, at vi de nordiske lande imellem skal drøfte, hvordan man eventuelt kan fortsætte med at udveksle oplysninger på tværs af de nordiske lande, som vi jo ellers ikke er forpligtet til at udveksle i medfør af direktivet.

Det var også derfor, at jeg i min tale fremhævede, at jeg synes, det er oplagt, at den drøftelse finder sted i den nordiske arbejdsgruppe for sundhedspersonale – hvor tilsynsmyndighederne fra de forskellige lande kan holde hinanden opdateret om lovgivningen i de enkelte lande og kan drøfte de videre spørgsmål med henblik på at sikre et fortsat samarbejde, også med henblik på fremadrettet at sikre, at vi har en informationsudveksling mellem de nordiske lande, som sætter patientsikkerheden højt på dagsordenen.