Krista Mikkonen (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
91
Speaker role
Midtergruppen
Date

Arvoisa puheenjohtaja! On hyvä, että tästä käydään keskustelua. Huomennahan varmaan puhumme osittain samasta teemasta, kun täällä ovat ulkoministerit ja puolustusministeritkin.

On hyvä huomata, että kyllähän energiapolitiikka on Venäjälle myös osa ulkopolitiikkaa, ja siinä mielessä näitä hankkeita on hyvä katsoa myös laajemmalti kuin pelkästään energiapolitiikan näkökulmasta. Erittäin tärkeää olisi siksi varmistaa kaikissa Pohjoismaissa, että huolehdimme omasta energiaomavaraisuudestamme, jotta emme ole liian riippuvaisia ulkoa tulevasta energiasta. Kyllähän Suomessakin tämän ydinvoimahankkeen kohdalla on esitetty samaa huolta siitä, että kun tulee Rosatomin omistama ydinvoima, mikä meille ollaan rakentamassa, niin millä tavalla Venäjä mahdollisesti voi käyttää tätä myös ulkopoliittisena välineenä. Siinä mielessä tässä aloitteessa pidän hyvänä sitä, että tässä katsotaan asiaa laajemmasta näkökulmasta kuin pelkästään energiapolitiikasta.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade ordförande! Det är bra att vi diskuterar denna fråga. I morgon diskuterar vi säkert delvis samma tema då utrikesministrarna och försvarsministrarna är här.
Det är värt att notera att energipolitiken är en del av utrikespolitiken för Ryssland, och i det avseendet bör vi inte bara betrakta dessa projekt ur ett energipolitiskt perspektiv. Därför är det mycket viktigt att alla nordiska länder värnar om sitt energioberoende så att vi inte blir alltför beroende av energi utifrån. I Finland har samma farhågor framförts om detta kärnkraftsprojekt, att Ryssland eventuellt kan använda det som ett utrikespolitiskt instrument att ett nytt kärnkraftverk ägt av Rosatom byggs i Finland. I det avseendet tycker jag det är bra att detta förslag betraktar frågan ur ett bredare perspektiv än enbart energipolitik.