Wille Rydman (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
94
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Kun tässä nyt tuli kritiikkiä arvoisalta kollega Eerolalta, niin haluaisin tässä kuitenkin ottaa esille sen, että ensinnäkin lienee edelleen varsin epäselvää, tuleeko lopulta tämä mainittu ydinvoimahanke Suomessa toteutumaan. Siihen liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Siksi toisekseen energiariippuvuuden suhteen on myös kriisiaikojen osalta jokseenkin erilainen tilanne se, sijaitseeko tuotantolaitos Suomen maaperällä vai Suomen maaperän ulkopuolella ja onko kyse siitä, että sidomme itsemme yhteen tiettyyn energiamuotoon, joka tuodaan jostakin muualta, ja sillä tavalla itsestämme riippuvaisia. Varsinkin kun tullaan vielä siihen kysymykseen, että Itämerellä on sellaiset jännitteet tällä hetkellä kuin on, niin kyllä minä uskoisin Juho Eerolankin näkevän, millaisia ongelmia turvallisuuspoliittisessa mielessä tähän liittyy.

Skandinavisk oversettelse:

Efter denna kritik från min ärade kollega Eerola vill jag ändå påpeka att det för det första ännu är ganska oklart om det nämnda kärnkraftsprojektet i Finland faktiskt blir verklighet. Det finns betydande osäkerhetsmoment. För det andra är det med tanke på energiberoendet i kristider inte oväsentligt om produktionsanläggningen ligger på finsk mark eller utanför Finland och om vi binder oss till en specifik energiform som importeras från ett annat land och därmed gör oss själva beroende. I synnerhet i det nuvarande spända läget på Östersjön skulle jag tro att också ledamot Eerola kan se de säkerhetspolitiska problem som är förknippade med detta.