Phia Andersson (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
334
Speaker role
Presidiets talesperson
Date

Herr president! De nya hållbarhetsmålen betyder i substans inget nytt för innehållet i Nordiska rådets verksamhet. Många av de 17 målen och de 167 delmålen har behandlats i Nordiska rådets arbete under de senaste åren. Nordiska rådet har stöttat hållbar utveckling ända sedan Gro Harlem Brundtland lanserade konceptet för över 30 år sedan i den banbrytande rapporten Our Common Future. Detta är ett arv som vi ska fortsätta att förvalta, och Nordiska rådet har därmed ett stort ansvar. Likväl innebär Agenda 2030 någonting nytt. Nu kan vi i Nordiska rådet vara med som en del i ett världsomspännande försök att förbättra levnadsvillkor och miljö. Vi ska medverka till att världen blir en bättre plats för människor att bo i 2030. Detta kräver politisk uppmärksamhet och ett systematiskt tillvägagångssätt i arbetet med Agenda 2030 under de kommande tolv åren.

Presidiet menar därför att det är viktigt att arbeta för att Agenda 2030 så snabbt som möjligt blir en integrerad del av rådets dagliga arbete. Detta kan göras genom att införa fasta rutiner och rapporteringar för hur vi i rådet arbetar med att främja hållbarhetsmålet. Det är något som vi exempelvis gör genom dialog och med hjälp av rekommendationer.

De sex konkreta förslag som presidiet presenterar bygger på rapporten Norden og FN:s 2030-mål, som har utarbetats av en arbetsgrupp ledd av Sonja Mandt. Förslagen innebär att Nordiska rådets interna arbete och rådets arbete i internationella sammanhang framöver kommer att präglas av Agenda 2030. Hållbarhetsmålen ska synliggöras och stå i fokus. Jag rekommenderar därför starkt att församlingen godkänner förslaget.