262. Tore Storehaug (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
262
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Med dette forslaget befester Norden enda en gang sin posisjon som den mest integrerte regionen for unge personer. Dessuten gir Nordisk råd de unge et mandat til å framføre sitt syn på det som de - jeg kunne nesten sagt vi - har å forvalte, nemlig biodiversitetens framtid. Men prosessen og rollene i et forholdsvis stort prosjekt som dette må være tydelige.

Rundt om i Norden har vi FN-delegater som har et demokratisk mandat til å føre de unges røst på klimaspørsmål globalt. Og vi har Ungdommens Nordisk råd, som representerer opptil 80 ulike ungdomsorganisasjoner i Norden. Så er spørsmålet om ikke alle bare kan være med. Jo, interesserte ungdommer skal få være med på å skape løsninger, men vi trenger også en demokratisk behandling, og dermed også representasjon, gjennom de relevante politiske arenaene som vi allerede har på plass. Den legitimiteten er viktig.

Mittengruppen støtter på alle måter utvalgsforslaget som er fremmet, men vi vil se tydelige roller, og vi har forhåpninger om at de unges deltagelse også fører til noen konkrete politiske resultater.