The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Krav på utbyte av utländska körkort i Danmark

Utländska körkort som har en giltighetstid på längre än 15 år måste bytas ut efter två år i Danmark.

Information

Serial number
17-024
Affected countries
Denmark
Category
Övrigt
Which country can solve the issue?
Norden
Status
Solved
Priority of the Freedom of Movement Council
No

Alla nya körkort utfärdade i EU/EES efter den 19.01.2013 följer den nya harmoniserade lagstiftningen som medlemsstaterna pålades att införa på bakgrund av EU-direktiv 2006/126/EF om körkort. Följande text berör endast körkort i de klasser som nämns nedan, och som är utfärdade i ett EU/EES-land, eftersom andra regler gäller för körkort utfärdade i ett tredjeland.

EU/EES-länder ska som utgångspunkt erkänna körkort som är utfärdade i andra medlemsländer, se direktivets art. 2 (1). Standardgiltighetstiden för körkort i klasserna AM, A1, A2, A, B, B1 och BE utfärdade efter den 19.01.2013 är som utgångspunkt 10 år, men medlemsstaterna kan välja att använda sig av en giltighetstid på upp till 15 år, se art. 7 (2)(a), vilket Danmark, Finland och Norge har gjort, men inte Sverige, som utfärdar körkort med 10 års giltighetstid. Se Kørekortbekendtgørelsen § 80, stk. 1 (DK), Körkortslag, 22 § (FI), Forskrift om førerkort m.m. § 4-1 (NO) och Körkortslag, 1 kap. 14 § (SE).

EU-direktivet gäller som utgångspunkt inte för körkort utfärdade före den 19.01.2013, se art. 13 (2). Medlemsstaterna har dock möjlighet att ställa krav om att körkort utfärdade i ett annat EU/EES-land med en längre giltighetstid än 15 år ska ombytas till ett inhemskt inom två år för att vara giltigt, se art. 2 (2). Denna regel berör i princip endast körkort utfärdade i EU/EES-länder före den 19.01.2013, eftersom körkort som utfärdats senare som huvudregel inte kan ha en längre giltighetstid än 15 år.

Danmark har utnyttjat denna möjlighet, se Kørekortbekendtgørelsen § 120, stk. 2. Avgörande i detta sammanhang är att körkortsinnehavaren är permanent bosatt i landet, vilket i praktiken innebär bosättning eller motsvarande tillknytning minst 185 dagar per år.

I nordisk kontext är det fråga om en särdansk regel, i och med att Finland, Norge och Sverige i sin körkortslagstiftning inte ställer ett dylikt krav om utbyte av EU/EES-körkort med en giltighetstid på över femton år inom två år efter permanent bosättning. Se Körkortslag 59 § (FI), Forskrift om førerkort m.m. § 9-2 (NO) och Körkortslag, 6. Kap. 1 § (SE).

Contact information