The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Henrik Dam Kristensen valgt som Nordisk Råds præsident i 2016

29.10.15 | News
Nyvald president och vice-president
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Sammen med vicepræsident Mikkel Dencker skal Henrik Dam Kristensen stå i spidsen for Nordisk Råd, når Danmark overtager formandskabet for det parlamentariske samarbejde i Norden i 2016.

I sin takketale på Nordisk Råds session i Reykjavik tog Henrik Dam Kristensen udgangspunkt i den sikkerhedspolitiske situation i de nordiske landes nærområde.

- Vores regionen er forsat kendetegnet ved stabilitet. Men udviklingen i de seneste år med Ruslands adfærd i Ukraine og langs Nordens grænser stiller nye krav til det nordiske udenrigs- og forsvarspolitiske samarbejde. Det er ved at udvikle sig til et nødvendigt supplement til NATO. Og det står ikke i modsætning til NATO, sagde den kommende præsident.

Henrik Dam Kristensen forsatte:

- I disse år er der en historisk mulighed for et tættere samarbejde. Vi har intet at tabe og alt at vinde med et tættere forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde i Norden. Det vil øge respekten for de nordiske lande.

Det danske formandskab vil arrangere en større konference og præsentere perspektiverne for nordisk forsvarssamarbejde i 2016 og fortsætte arbejdet med de mange udfordringer i det arktiske område.

- I disse år er der en historisk mulighed for et tættere samarbejde. Vi har intet at tabe og alt at vinde med et tættere forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde i Norden. Det vil øge respekten for de nordiske lande.

Under det danske formandskab vil Nordisk Råd også sætte fokus på konkrete tiltag inden for sundhedsområdet, hvor alle de nordiske lande eksempelvis har store udfordringer med stigende medicinudgifter. 

- Vi vil have kortlagt de nordiske landes erfaringer inden for indkøb og regulering på medicinområdet. Jeg ved der allerede er initiativer på området - og dem vil vi følge op på, sagde Dam Kristensen.

Endelig ønsker det danske formandskab også at arbejde med at udvikle samarbejdet yderligere på turismeområdet både og udenfor Norden.

Web-tv

Interview med Henrik Dam Kristensen under Nordisk Råds Session i Reykjavik: